pilipino ako.
pandak.
maitim.
hindi kasimbilis kung tumakbo
sa mga matangkad na banyagang
gaya mo.

ngunit huwag mong ituloy
ang pag-angat ng kilay mo.
huwag mong isipin
na sa pakikipag-usap sa ‘yo
ay ang pitaka mo ang habol ko.

pilipino ako.
may sariling wika.
may sariling tula at awit.
dugo ng mga bayani
ang nananalaytay
sa aking mga ugat.

kaya’t huwag mong ituloy
ang mapanyurak mong sambit.
huwag mong sabihin
na ang aming kababaihan
ay nabibili lamang upang pakasalan,
at ang aming kalalakihan
ay pawang mga basurero lamang.

pilipino ako.
may angking talino.
kagaya mong tao.
magkaiba man ang kulay ng balat
pag tumabi ako sa yo,

gayunpaman huwag mong isipin
na mas mataas ang kaluluwa mo sa akin.
huwag mong maliitin
kapag ako’y magmungkahi
ng mas maigi sa binigay mo.
ang araw at bituin
ay hindi umiinog para lamang sa ‘yo.

pilipino ako.
dating indio, dating unggoy.
dating parausan ng mga kawal at prayle,
dating alila ng mga mapang-aping bansa,
dating baboy, dating pokpok, dating mail-order bride.
noon.
nabighani mo kami dati
sa tangos ng iyong ilong,
at sa kinang at kalansing ng ginto mo at pilak.
hindi na ngayon.

kaya’t huwag mong sabihin
na gayu’t gayon pa din
kaming kagaya mong
nabubuhay sa maliit na mundo,
na araw-araw pinaliliit
ng teknolohiya’t internet.

kung hindi mo kayang tingnan
ako bilang tao,
pustahan tayo… at ipapangako ko:
pupuwingin kita
sa galing ko.

Advertisements