ang boto ng konsensya
ay ang boto ng marunong,
ang boto ng ayaw ikompromiso
ang kanyang ideyalismo.

ang hindi ko matanto
ay kung bakit laging talo
ang boto ng konsensya
pagdating sa madla.

ngunit ito ba ang tunay?
o ito lang ba ang kulay
na inilalagay ko sa aking boto
sapagkat siya ay natalo?

si salonga, at si roco,
at si roco.
tatlong ulit, tatlong boto,
sa dalawang tao.

sino ang magsasabi
na hindi ko pinili
ang tumpak at magaling
kahit di sila wagi?

ngunit si tabako,
at si bigote, at si nunal
ang mga nanalo.
banal na pagkapili? o pinanalo ng hangal?

at ngayon, isang muling igkas,
isa kayang bagong bukas
ang hatid ng teknolohiya
at ng tinta sa aking kuko?

at ang kulay ng bukas kaya
ay ano?
kahel ba? o dilaw? o bughaw?
luntian? o baka naman pink?

ewan ko…

ngunit kung sakaling manaig
ang konsensya sa madla,
at manalo ang tumpak at ang tama,
siya pa din kaya
ang tunay na boto ng konsensya?

siguro ang tunay na tanong,
ay kung ano ang kulay
ng konsensya ng madla….

Advertisements