sa tagal ng pagitan
ng panahong halos limot,
ano ang pagkakataon
na magkitang muli
ang dalawang kaluluwa?

at kung noon,
ang uhog at uha
at ang abakada
ang tanging maalala,
nakapagtataka ba
na sa iyong ngiti ngayon
ay mabighani siya?

isang suntok sa buwan,
at ang pagpaunlak mo;
ang muling pagtatagpo,
at ang bagong simbuyo
na di mo inakalang
bubulwak sa kanyang puso…

ngayon,
sa dami ng bagay
na inaalala,
nais mong maulit
ang dating distansya;
sa dami ng dunong
na ngayo’y iyong angkin,
hiling mo sana’y
matutuhan mo rin
kung paano tanggihan
ang isang masugid
na di mo masuklian
ang dalang pag-ibig.

Advertisements