bakit ang liit-liit ko?
tanong ng patak sa alon.

at ano ang masama
sa pagiging maliit?
usisa ng alon sa patak.

pero nais kong maging gaya mo,
sabi ng patak sa alon,
kinatatakutan,
at kayang lunurin ang haharang
sa kanyang daanan;
sa liit kong ito,
sino ang rerespeto?
ni hindi ko mabasa
ang kwelyo ng suot ng tao!

napangiti ang alon
sa sinabi ng patak;
at sino ang nagsabi
na ako’y iba sa ‘yo?
halika, patak,
titigan mo ako.

at tumitig ang patak
sa loob ng alon…

at siya ay namangha
sa yuta-yutang patak
na nagbigkis at nagsama
upang bigyang-buhay
ang daluyong ng madla.

Advertisements