at ngumiti ang buwan
sa paglipas ng taon.

pero ikaw ay nasa sulok,
nagmumukmok, nagkukulong.

bagong gabi ngayon kung saan
maaliwalas ang langit, walang ulan.

pero ikaw ay walang pakialam,
nakukumutan ng baluti mong katahimikan.

sabi mo dati magbabago ka na
pagdatal ng bagong umaga,

pero di mo pa din magawa,
ayaw mo pa ding pawalan itong luha.

kay-ingay ng paligid mo sa hatinggabing ito,
paputok, tawanan, at mga bagong pangako,

pero hanggang kailan kaya ako ganito;
isang taon muling maghihintay sa ‘yo.

Advertisements