sulat tayo ng tula!
ako ang bahala
sa mga salita;
pasasayawin ko sa papel na ito
at paiiyakin ang pluma ko’t henyo,
at ang mga linya’y babagu-baguhin
at paiikutin
hanggang sa ang bawat kataga ay magningning!

sulat tayo ng tula!
at pipigain ko
ang angking talino;
pagagalawin ko sa mga talata
at pasasayawin ang bawat akala,
at ang bawat puso na makakabasa
at makauunawa
ay mabibighani at mapapahanga!

sulat tayo ng tula!
sa ‘yo ang bahagi
ng mutyang lakambini;
ilalarawan ka sa bawat na tugma
at itatanghal ka sa buong balana,
at ang bawat tainga na makakarinig
at na maaantig
ay ‘di na magsasabing ‘di ako umibig!

sulat tayo ng tula!
at ang buong mundo
ang saksi ng awit ko;
magpapatotoo ang ulap at tala
at buwan at araw at sangkanilikha,
na ang bawat kinang at kislap sa awitin
ng aking damdamin
ay ikaw ang dahilan at tanging tungkulin!

at walang ibang awit at tulang katha ko
ang muling magniningning, kung ‘di para sa ‘yo.

Advertisements