mabuti pa ang ulan
alam ang kanyang patutunguhan.

pababa, pabasa, palunod.

hindi tulad ng aking isip
na nagliliwaliw sa panaginip.

papagala, papaaklat, papag-ibig.

mabuti pa ang ulap
alam ang kanyang pupuntahan.

palupa, pabayan, palungsod.

hindi tulad ng aking mga kabata
na nilisan na ang inang lupa.

papag-asa, papalipad, paparangya.

mabuti pa ang ilog
alam ang kanyang tutungkulan.

paragasa, palawa, padagat.

hindi tulad ng pamahalaan
na puro kurakot ang alam.

pagahaman, padamihan, walang pakialam.

habang nagsisilunod
ang sambayanan.

Advertisements