Ang baguio ay lungsod ng bulaklak.
Sa session road, sa Magsaysay,
May lugar bang hindi siksikan
Sa araw ng pamumukadkad?

Gaya ng ritwal ng hardin,
Na nagsimula sa pagtanim,
Pagbungkal, pertilayser,
At paghintay ng pag-usbong,
Gayundin:

Ang panagbenga,
Pista ng mga bulaklak,
Pista ng parada ng rosas,
Paganong paalala ng bagong umaga.

Advertisements