Paano na ang pinangako mong aking hihintayin,

Matapos kong tanuran ang bulong ng hangin?

Kailan ba nang una mong sabihin na ako ay magbantay,

Na ikaw ay babalik kapag ako ay maghintay?


Paano na ang tapang na kaytagal kong inipon,

Upang sa ‘yo ay itanghal; paano na ngayon

Ang aking gagawin sa hardin ng halimuyak

Na disin sana’y alay ko sa iyong pagtanggap?


Paano na ang pangarap na kayrami nang taon

Na aking pinanday at hindi ibinaon

Dahil sa pag-asang sa dulo ng landas

Ay naroon ka upang maging mutya nitong pantas?


Paano ang tula at awit kong para sa ‘yo?

Mayroon ka nang lakan ngayon; paano na ako?

Advertisements