Ano ang nasa mata mo

Nang gawin mo ito?


Gaano katagal mong inalagaan

Ang dilaw na leon?


Kinimkim mo nang patago

Ang iyong pagkamuhi


Pati siya’y napaniwala mo

Sa ‘yong mga ngiti.


At nang siya’y tumalikod,

Habang wala siyang muwang,


Pinagliyab mo ang ningas

At siya’y sinagpang.

Advertisements