mayroong buhanging ‘di makapuwing,
at mayroong along ‘di makalunod,
dahil wala silang lakas.

mayroong ulang ‘di makabasa,
at mayroong hanging ‘di makatinag,
dahil wala silang lakas.

mayroong tinig na ‘di makabingi,
at mayroong suntok na ‘di makasakit,
dahil wala silang lakas.

mayroong mga pusong ‘di mapakali,
titibok-tibok pero ‘di makapagsabi.
dahil wala silang lakas.

Advertisements