kung bibilangin ko ang mga tala
sa himpapawid ng gabi,
ang sagot ko’y dalawa.

kung titipunin ko ang lahat ng pulang rosas
sa bawat sulok ng kung saan,
iisa.

kung ang bawat hibla ng sinulid na seda
ay lulunurin ko sa dagat ng tinta,
itim ang kulay niya.

kung ang bawat himig ng sangkanilalang
ay sang-upo kong pakinggan,
isa lang ang awit niya.

kung nanakawin ko ang lahat ng ganda
sa bawat at lahat ng sangkanilikha,
mag-iisang mukha.

at ang sangkalangitan
ay aayon sa kaalamang
ikaw siya.

Advertisements