ako ngayon ay puno ng pag-asa,
isang bagong umaga ang aking nakikita,
marahil may umaga pang aking mamamasdan,
at kung hindi,
alam ko na,
nagawa ko na ang aking lubos na makakaya.

isang huling pag-igkas, isang huling sigaw,
at ako ay hindi na luluha
sakali mang pumanaw
nang hindi ko nakikita
ang magiging bunga
ng aking ipupunlang umaga.

Advertisements